โปรแกรม นำเที่ยว หาดใหญ่ – ตรัง 4 วัน 3 คืน

  

 
วันแรก หาดใหญ่ – ตรัง – สะพานยอดไม้ – สถานีรัก – ต้นยางต้นแรกของไทย


เช้า

รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

บ่าย

เดินทางถึงจังหวัดตรัง นำเที่ยวสะพานยอดไม้ , สถานีรถไฟสุดอันดามันหรือ สถานีรัก นำชมต้นยางพารา ต้นแรกของประเทศไทย

เย็น

เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ธนา พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง ถ้ำมรกต - ทัวร์ 4 เกาะทะเลตรัง อาหารเช้า/ เที่ยง / เย็น


07.00 น.

บริการอาหารเช้า ติ่มซำ หมูย่าง เมืองตรัง

08:30 น.

เดินทางสู่ท่าเรือ หาดปากเมง

09:30 น.

นำคณะลงเรือ เพื่อท่องหมู่เกาะทะเลตรัง เรือนำท่านสู่จุดแรกของโปรแกรม นั้นคือเกาะม้า ให้ท่านได้ดำน้ำชมปะการังเจ็ดสีและชื่นชมกับปลาการ์ตูน ที่มาเล่นกับท่านตามที่ท่านดำน้ำชมปะการัง / นำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดต่อไปคือ เกาะเชือก ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามไม่แพ้จุดแรก ให้ท่านได้ลง ดำน้ำชมปะการัง สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล และชื่นชมกับปลานานาชนิด / ได้เวลานำท่านขึ้นเรือ

12:00 น.

นำท่านขึ้นสู่ เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี และรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ย์ ณ ภัตตาคาร

12:00 น.

บริการอาหารมื้อเที่ยง แบบบุฟเฟ่ย์บนเรือ

13:00 น.

เรือนำคณะถึงเกาะมุก จุดที่เป็นไฮไลท์ของท้องทะเลตรัง นั้นคือถ้ำมรกต ซึ่งถือได้ว่าเป็น Unseen Thailand เรือนำท่านถึงปากทางเข้าถ้ำมรกต ไกด์ทางทะเลของเราอธิบาย ถึงการเข้าไปภายในถ้ำ ซึ่งมีความมืดสนิท ถึง 80 เมตร / จากนั้นไกด์นำท่านสู่ภายในถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ ของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างบรรจงให้ท่านได้ชื่นชม / หลังพักผ่อน และถ่ายรูปกับความสวยงาม ของหาดทรายภายในถ้ำ ไกด์นำท่านออกจากถ้ำ /บริการอาหารว่าง / และเรือนำคณะสู่เกาะกระดานซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงของทะเลตรัง นั้นคือเกาะแห่งความรัก เป็นสถานที่จัดพิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก / เรือนำท่านถึงเกาะกระดาน ให้ท่านลงดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นของเกาะกระดาน / ได้เวลานำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดดำน้ำบริเวณเกาะไหง(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศ)

15:00 น.

เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง

16:00 น.

กลับสู่ ท่าเรือ // เดินทางกลับสู่ที่พัก ....

19:00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น .... / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม ตรัง ถ้ำเลเขากอบ - สงขลา - หาดใหญ่ อาหารเช้า/เที่ยง/---


07.00 น.

บริการอาหารเช้า ติ่มซำ หมู่ย่างเมืองตรัง

08.30 น.

หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นอันซีนอินไทยแลนด์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นำท่านถึงถ้ำเล /ลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำเพื่อชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร สนุกสนาน กับการชมถ้ำลอดท้องมังกรที่มีความยาวถึง 350 เมตร เป็นถ้ำที่แตกต่าง จากถ้ำอื่นๆ เพราะการเข้าชม ต้องนอนราบไปกับเรือท้องแบนเข้าชม เป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก ภายนอกภูเขา หลังจากชื่นชมกับธรรมชาติอย่างสนุกสนานแล้ว นำท่านแวะชมของที่ระลึกไม้แกะสลักเทพธาโร ผ้าบาติก

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมืองตรัง // ช้อปปิ้งของฝากเมืองตรัง

บ่าย

เดินทางกลับหาดใหญ่ / นำคณะเดินทางเที่ยว หาดสมิหลา เขาตังกวน

เย็น

กลับสู่หาดใหญ่ เช็คอิน เข้าทีพัก โรงแรม วีแอล หรือเทียบเท่า / อิสระอาหารเย็น

 
วันที่สี่ หาดใหญ่ – สนามบิน อาหารเช้า


เช้า

บริการอาหารเช้า .....

09.00 น.

เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

09.25 น.

เช็คอิน ณ เคาว์เตอร์นกแอร์

11.25 น.

เดินทางสู่กลับสู่ภูมิลำเนา ..... // จบการบริการ

------------------------------ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม-------------------------

 
อัตราค่าบริการรวม


- ค่าเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมอุทยาน

- ค่าที่พัก

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำและชูชีพ

- ค่าไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมอุทยาน

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท