โปรแกรมเที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

  

 
วันแรก ปากบารา-ตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ


09.00 น.

พร้อม กันที่ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เดินทางมุ่งสู่เกาะแห่งประวัติศาสตร์สถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง ชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเลอันดามันสวรรค์แดนใต้

11.30 น.

ชมศูนย์นิทรรศการศึกษาประวัติศาสตร์ของเกาะตะรุเตา นำคณะขึ้นจุดชมวิวผาโต๊ะบู รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะตะรุเตา

12.00 น.

ออกเดินทางสู่เกาะไข่หรือซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล

14.30 น.

นำคณะเข้าที่พักยัง เกาะหลีเป๊ะ เล่นน้ำตามชายหาดฝึกการใช้หน้ากากดำน้ำ ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวเล

18.30 น.

อิ่มอร่อยโดยรับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกัน

 
วันที่สอง หินงาม-จาบัง-หินซ้อน-เกาะดง-ราวี


07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

08.00 น.

นำคณะชมความงามของเกาะหินงามชมหาดหินอันอัศจรรย์หรือหินอาถรรพ์ต้องคำสาป

09.00 น.

นำท่านชมปะการังอ่อน 7 สี ที่มีสีสันสวยงามที่เกาะจาบัง เดินทางสู่เกาะหินซ้อนและชมปะการังอ่อนและดาวขนนก

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยวที่เกาะดงและหาดลองกวย (ทะเลแหวกสตูล)

14.00 น.

ณ เกาะราวี นำคณะชมปะการังแข็งหลายรูปแบบ อาทิ ปะการังแผ่น เขากวาง,สมอง และชมฝูงปลานานาชนิด

16.00 น.

ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับทีพัก

18.30 น.

รับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกัน

 
วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา


08.00 น.

อาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคาร

09.00 น.

เดินทางกลับปากบารา

12.00 น.

ถึงท่าเรียบเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพพร้อมรับประทานอาหารเที่ยงที่หาดปากบารา

 
* หมายเหตุ *


1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม

3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097