โปรแกรมเที่ยวภูเก็ต เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน

  

 
วันแรก : รับจากสนามบิน+ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต+เช็คอินเข้าที่พัก


เช้า

รอรับที่สนามบิน พาชมเมืองภูเก็ต เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง ชมย่านตึกเก่าชิโนโปตุกีส แวะซื้อของ ฝากจากเมืองภูเก็ต

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองผ่าน หาดราไวย์และจุดชมวิว 3 อ่าว ส่งท้ายด้วยแหลมพรหมเทพ

เย็น

เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมป่าตองลอดจ์หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง : ทริปดำน้ำ พีพี+อ่าวมาหยา+เกาะไข่


08.00 น.

รับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ

09.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำ

10.00 น.

แวะอ่าวมาหยา ดำผิวน้ำที่อ่าวโละซามะ อ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการัง

10.00 น.

แวะอ่าวมาหยา ดำผิวน้ำที่อ่าวโละซามะ อ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการัง

11.30 น.

แวะอ่าวปิเละ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล

12.00 น.

แวะหาดลิง ชมลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะจำนวนมากเล่นกับนักท่องเที่ยว

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเกาะพีพีดอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.

ออกเดินทางสู่เกาะไข่นอก

15.00 น.

พักผ่อนที่เกาะไข่ เกาะเล็กๆที่มีปลานานาชนิดเป็นจำนวนมาก ก่อนเดินทางกลับที่พัก

17.00 น.

ส่งกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม : ส่งกลับสนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า อิสระจนกว่าส่งกลับสนามบิน

 
อัตราค่าบริการรวม


- บริการรถรับ-ส่งสนามบิน และนำเที่ยวตามโปรแกรม

- อาหาร 4 มื้อ

- ทัวร์รอบเมือง

- อุปกรณ์ดำน้ำพร้อมชูชีพ

- ห้องพัก 2 คืน โรงแรมป่าตองลอดจ์หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- ค่าไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรม

- ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท