โปรแกรมหมู่เกาะทะเลตรัง-เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 3วัน 2คืน

  

 
วันแรก สตูล -ตรัง -ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า


เช้า

เดินทางถึงจังหวัดตรังนำคณะรับประทานอาหารเช้าแบบชาวตรัง (1) อาทิ หมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำหลากหลายชนิดชงกาแฟ-โอวัลติน

07.00 น.

นำคณะเข้าโรงแรมที่พักเก็บสัมภาระ ฝากสัมภาระบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

08.30 น.

ถึงท่าเรือปากเมงให้ท่านได้อิสระกับการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

09.30 น.

ออกเดินทางท่องทะเล โดยเรือทัวร์ท่องเที่ยว นำคณะเข้าชม Unseen ถ้ำมรกตเกาะมุก

11.00 น.

เดิน ทางสู่ เกาะกระดาน เกาะแห่งความงดงามของ หาดทรายขาว ปะการังสวย นำคณะดำน้ำดูปะการังบริเวณหน้าชายหาดเกาะกระดาน ชมปะการังเขากวางอ่อน ปะกาสมอง ดอกไม้ทะเล ปลานีโม่ และสัตว์น้ำทะเลนานาชนิด

12.00 น.

ประทานอาหารบุฟเฟ่ย์บนเรือ(2) พร้อมเครื่องดื่ม ผลไม้ และอาหารว่าง

13.00 น.

ออกเดินทางสู่เกาะม้า เกาะแห่งปะการังอ่อนในอีกรูปแบบหนึ่งหลากสี สัมผัสโลกใต้ทะเลที่งดงามให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท้องทะเลตรัง / จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับท่าเรือ

16.00 น.

ถึงท่าเรือขึ้นรถเดินทางสู่ที่พักตัวเมืองตรัง

18.00 น.

พร้อมกันเพื่อนำคณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง ตรัง-สตูล(ท่าเรือตำมะลัง)-เกาะลังกาวี-บ้านมัสสุหรี-พิพิธภัณฑ์มหาธีร์-เคเบิ้ลคาร์-ตลาดกั๋ว


06.00 น.

ออกเดินทางสู่ จ.สตูล บริการอาหารเช้า (4) หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง

09.30 น.

เรือเฟอร์รี่ย์ปรับอากาศออกจากท่าเรือสู่ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย

10.40 น.

ถึงเกาะลังกาวี นำคณะเดินทางสู่สุสานพระนางมัสสุหรี พระนางเลือดขาว หลังจากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์มหาธีร์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5) หลังอาหารเดินทางสู่ Cable Car

13.30 น.

ถึง สถานีกระเช้าลอยฟ้า นำคณะเตรียมขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขา Mat Cincang ชมทัศนียภาพของหุบเขาและชมฝั่งทะเลอันดามัน ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะดง ของประเทศไทย ได้ชัดเจน

16.30 น.

นำคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ตลาดกั๋ว ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี /รับประทานอาหารเย็น ( 6) ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม ลังกาวี -ท่าเรือ -ตรัง -ถ้ำเลเขากอบ –ช้อปปิ้ง


07.00 น.

อาหารเช้าที่โรงแรม(7) นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ แวะถ่ายรูปสัญลักษณ์เกาะลังกาวีที่ พญานกอินทรีย์

08.30 น.

ซื้อของฝากที่ท่าเรือกันอีกครั้งก่อนเดินทางกลับท่าเรือตำมะลัง

10.30 น.

ถึงท่าเรือตำมะลัง นำคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ จ.ตรังพร้อมบริการอาหารมื้อเที่ยงแบบแพ็คกกล่อง(8)

13.00 น.

นำคณะลงเรือชมถ้ำเลเขากอบ/จากนั้นให้อิสระกับการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากเมืองตรัง / ส่งกลับภูมิลำเนา

 
* หมายเหตุ *


1. ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2. อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม

3. สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097