โปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

ตรัง : เกาะกระดาน–ถ้ำมรกต(เกาะมุก)–เกาะม้า เกาะเชือก

กระบี่ : อ่าวนาง-เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก ถ้ำหาดพระนาง

  

 
วันแรก หมู่เกาะทะเลตรัง – เกาะม้า – เกาะเชือก ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน


09.00 น.

คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมง

09.30 น.

นำคณะลงเรือ เพื่อท่องหมู่เกาะทะเลตรัง เรือนำท่านสู่จุดแรกของโปรแกรมนั้นคือเกาะม้า ให้ท่านได้ดำน้ำชมปะการังเจ็ดสี และชื่นชมกับปลาการ์ตูนที่มาเล่นกับท่านตาม ที่ท่านดำน้ำชมปะการัง / นำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดต่อไปคือเกาะ เชือก ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามไม่แพ้จุดแรก ให้ท่านได้ลงดำน้ำชมปะการัง สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล และชื่นชมกับปลานานาชนิด / ได้เวลานำท่านขึ้นเรือ

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ย์บนเรือ (1)

บ่าย

เรือนำคณะถึงเกาะมุกจุดที่เป็นไฮไลท์ของท้องทะเลตรัง นั้นคือถ้ำมรกต ซึ่งเป็น Unseen Thailand เรือนำท่านถึงปากทางเข้าถ้ำมรกต ไกด์ทางทะเลของเราอธิบาย ถึงการเข้าไปภายในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิท ถึง 80 เมตร / จากนั้นไกด์ นำท่านสู่ภายในถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างบรรจงให้ท่าน ได้ชื่นชม / หลังพักผ่อน และถ่ายรูปกับความสวยงามของหาดทรายภายในถ้ำ ไกด์นำท่านออกจากถ้ำ /บริการอาหารว่าง / และเรือนำคณะสู่เกาะ กระดานซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงของทะเลตรังนั้นคือ เกาะแห่งความรักเป็นสถานที่จัดพิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เรือนำท่านถึงเกาะกระดานให้ท่านลงดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นของเกาะกระดานและให้ ท่านได้ลงเล่นบนหาดทรายที่สวยงาม ที่สุดของท้องทะเลตรัง/ได้เวลานำคณะเรือ เพื่อเดินทางกลับท่าเรือ / เช็คอินเข้าที่พัก รีสอร์ท

16.00 น.

เรือนำคณะถึงท่าเรือปากเมง เช็คอินเข้าที่พัก รีสอร์ท

18.00 น.

รับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกัน

 
วันที่สอง อ่าวนาง -เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก ถ้ำหาดพระนาง เช้า /เที่ยง/เย็น


เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่

09.30 น.

ถึงอ่าวนาง นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ถ้ำพระนาง

10.00 น.

เดินทางสู่เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ 3 เกาะนี้มีจุดเด่นที่หาดทรายของ 3 เกาะ เชื่อมติดกันและเป็นที่มาของทะเลแหวก

11.00 น.

เดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังอีกจุดหนึ่งคือเกาะไก่ ท่านจะได้พบกับฝูงปลาหลากหลาย

11.30 น.

เดินทางสู่เกาะยาวะซัมเป็นเกาะที่ขึ้นขื่อสำหรับดำน้ำดูปะการังเพราะแหล่งดำน้ำนี้เป็นที่มีปะการังเพิ่งฟื้นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ พร้อมกับพันธ์ปลาที่หาดูได้ยาก

12.00 น.

พักรับประทานอาหาร ณ เกาะปอดะ

13.00 น.

เดินทางสู่ เกาะแดง เพื่อเล่นน้ำดูปะการัง

13.45 น.

เดินทางสู่เกาะห้อง เพื่อเข้าชมสถานที่เรียกว่า (Island of room ) แต่ภายในผสมผสานป่าโกงกางกับหุบเขาแห่งท้องทะเลและธรรมชาติสมบูรณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

14.30 น.

เล่นน้ำ ดูปะการัง สำหรับเกาะผักเบี้ยว จะเป็นปะการังที่ฟื้นตัวใหม่ทำให้ดูมีสีสันสดใส และให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติ แบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน และยังได้ศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะห้อง พักผ่อนเล่นน้ำตามสบาย และในบริเวณนี้ ยังมีนกเงือก ซึ่งเป็นนกที่หาดูได้ยากในบัจจุบันนี้

16.30 น.

เดินทางกลับอ่าวนาง / นำคณะเช็คอินเขาที่พักโรงแรม

 
วันที่สาม เมืองตรัง - ช้อปปิ้งของฝาก


เช้า

ส่งคณะสู่ภูมิเนาอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร /นำคณะเลือกซื้อของฝากจากกระบี่

10.30 น.

ส่งคณะกลับภูมิลำเนา

 
* หมายเหตุ *


1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม

3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097