โปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะทะเลตรัง + เกาะรอก เที่ยวครบ 6 เกาะ 3 วัน 2 คืน

  

 
วันแรก หมู่เกาะทะเลตรัง เกาะม้า เกาะเชือก ถ้ำมรกต เกาะมุก


09.00 น.

เจอกัน ณ ท่าเรือปากเมง

10.00 น.

เรือออกจากท่าเรือปากเมง(เรือทัวร์)

11.30 น.

ถึงเกาะไหง เช็คอินเข้าที่พัก บนเกาะไหง ตามระบุ

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำคณะลงเรือเพื่อท่องหมู่เกาะทะเลตรัง ดำน้ำดูปะการัง บริเวณเกาะเชือก เกาะม้าเกาะแหวน นำชมความเร้นลับและความอัศจรรย์ของธรรมชาติภายในถ้ำมรกตที่เกาะมุก

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัยตามสบายสไตล์ชาวเกาะบรรยากาศริมทะเล

 
วันที่สอง เกาะไหง–เกาะรอกใน–เกาะรอกนอก–เกาะกระดาน


07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

08.30 น.

นำคณะลงเรือเพื่อออกเดินทางสู่เกาะรอกนอก รอกใน เล่นน้ำดูปะการัง

12.30 น.

อาหารเที่ยง ณ บริเวณชายหาดเกาะรอกนอก

13.30 น.

สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ หาดทรายขาวน้ำใส บริเวณเกาะกระดาน

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ณ ภัตตาคาร

 
วันที่สาม เกาะไหง-ท่าเรือ


07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.

นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง

10.00 น.

ถึงท่าเรือปากเมง โดยสวัสดิภาพ / จบการบริการ

 
* หมายเหตุ *


1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม

3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097