โปรแกรมถ้ำมรกต 4 เกาะทะเลตรัง + ถ้ำเลเขากอบ + กระบี่ + สระมรกต + น้ำตกร้อน 3 วัน 2 คืน

  

 
วันแรก : ถ้ำมรกต 4 เกาะทะเลตรัง


08:00 น.

เจอกัน ณ ท่าเรือปากเมง นั่งเรือออกจากฝั่ง นำท่านสนุกและเพลิดเพลินตามโปรแกรม ท่องหมู เกาะทะเลตรัง
เรือจะนำท่านถึง จุดแรกของโปรแกรมคือ เกาะม้า จุดดำน้ำชมปะการังหลากสี และปลานานาชนิด รอคอยให้ท่าน
ได้ชื่นชม มีไกด์ผู้ชำนาญการทางทะเลของเรานำท่านเลือกชม ตามจุดที่สำคัญต่างๆ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือเพื่อเดิน
ทางสู่เกาะเชือกให้ท่าน ได้ค้นหาที่มาของเกาะแห่งนี้ถึงเกาะเชือกไกด์นำท่านลงดำน้ำ และชื่นชมกับความงาม
ของ ท้องทะเลที่นี่ ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบไม่แพ้จุดอื่นๆ ของทะเลตรังให้ท่านได้ชื่นชมกันจนอิ่มใจ

12:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟย์บนเรือพร้อมเครื่องดื่มและผลไม้ จากนั้นเรือนำท่านสู่เกาะมุก ที่นี่เป็นเองเป็นจุดที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความพิศวงของธรรมชาติแห่งเดียวของท้องทะเลอันดามันและเป็น 1 ใน 2 ของโลกนั้น คือ ถ้ำมรกต ไม่นานเรือนำท่านถึงถ้ำมรกต ไกด์ของเราอธิบายการ ที่จะนำท่านลอดเข้าไปในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิท ถึง 80 เมตรหลังจาก นั้นทีมไกด์นำท่านลอยคอลากท่านเข้าไปในถ้ำ ท่านจะชื่นชมกับความอัศจรรย์ภายในถ้ำ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและพักผ่อนจนอิ่มใจ ได้เวลาไกด์ลากท่านออกจากถ้ำเพื่อเดินทางไปยังเกาะกระดาน เกาะแห่งความรักที่มาของชื่อคือ เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร บริการเครื่องดื่มและเค้กตรัง

16:00 น.

จากนั้นเรือนำท่านกลับสู่ท่าเรือ เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ หรือระดับเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง : ถ้ำเลเขากอบ – กระบี่ - สระมรกต – น้ำตกร้อน


เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

08.00 น.

นำคณะเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ ท่านจะได้ผจญภัย ภายใต้ธรรมชาติที่ไม่เหมือนที่ไหน / ได้เวลานำ คณะสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากนั้นออกเดินทางสู่สระมรกต หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษา ธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟ สู่สระมรกต (Unseen)ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสัน สวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้ว และสระมรกต ให้คณะได้ลงเล่น น้ำหรือพักผ่อนกันตามสบาย / ได้เวลานำท่านชม น้ำตกร้อน ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยให้คณะได้พักผ่อน คลายกับ การอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนกันตามสบายท่ามกลางธรรมชาติ

15.30 น.

นำคณะเดินทางสู่ตรัง

19.00 น.

บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร พักโรงแรมเดิม อิสระกับการเดินบริเวณถนนคนเดิน

 
วันที่สาม : ตรัง - ช้อปปิ้งของฝากเมืองตรัง – ส่งกลับสนามบิน


เช้า

บริหารอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แวะซื้อของฝากจากเมืองตรัง อิสระจนถึงเวลาส่งกลับภูมิลำเนา

 
อัตราค่าบริการรวม


- ค่าที่พัก 2 คืน

- อาหาร 6 มื้อ / อาหารว่างบนเรือ

- ค่ารถนำเที่ยว และรับ-ส่งตามโปรแกรม

- อุปกรณ์ดำน้ำพร้อมชูชีพ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมทุกที่ตามโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกที่ตามโปรแกรม

- ค่าเรือนำเที่ยว และรับ-ส่งตามโปรแกรม

- ค่าไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรม