เที่ยวพีพี มาหยา วันเดย์ทัวร์

  

 
โปรแกรม : เที่ยวพีพี มาหยา วันเดย์ทัวร์


08.45 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก...เดินทางไปท่าเรือ อ่าวนาง /เดินทางไปเกาะพี พี โดยเรือปรับอากาศ

09.00 น.

ออกเดินทางสู่เกาะ พี พี บริการ ชา,กาแฟ,ขนม,ผลไม้ เช่นสัปปะรด บนเรือ

10.00 น.

ถึงบริเวณ...หมู่เกาะเกาะพี พีเล ... เรือจอดให้ลงเล่นน้ำสน๊อคเกิล ที่บริเวณปากทางเข้าอ่าวมาหยา หรือ บริเวณหาดลิง (พ.ค-พ.ย) หลังจากนั้นเรือ จะพาเวียนชมความงดงามของหน้าผาและอ่าวต่างๆของ พี พี เล... เช่น..อ่าวโละซะมะ...อ่าว ปิเละ..ผ่านถ้ำรังนกนางแอ่นหรือ ถ้ำ ไวกิ้ง ให้คุณจะได้เก็บภาพที่สวยงาม..จากนั้น..เรือจอด หลังจากนั้นเรือจะเข้าเทียบท่า..ที่อ่าวต้นไทร

12.30 น.

รับประทานอาหารเทียงแบบบุฟเฟ่ห์ที่....พี พี ปริ๊นเซส หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย..จะเดินชมตลาดที่บนเกาะพี พี ดอน หรือเก็บภาพ..บนเกาะ พี พี ดอน..อ่าวโละดาลัม และ อ่าวต้นไทรได้ตามสะดวก

14.00 น.

เตรียมตัวขึ้นเรือ...เดินทางกลับ

14.30 น.

เรือจะออกจากท่าเรืออ่าวต้นไทร เพื่อเดินทางกลับอ่าวนาง

16.00 น.

ถึงท่าเรือที่อ่าวนาง และไปส่งท่านที่โรงแรม

------------------------------ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม-------------------------

 
อัตราค่าบริการรวม


- เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ

- รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก(กระบี่) ไป- กลับ ท่าเรือกระบี่

- บริการน้ำดื่มและผลไม้ ฟรีตลอดการเดินทาง

- อาหารกลางวัน

- หน้ากาก ชูชีพ

- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน

- ไกด์มีประสบการณ์

- ประกันอุบัติเหตุ

 
* หมายเหตุ *


- เดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน

- โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล