เที่ยวตรัง,เกาะกระดาน 2วัน 1คืน

เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต(เกาะมุก)-เกาะม้าเกาะเชือก-เกาะไหง 2 วัน 1 คืน

  

 
วันแรก เกาะม้า-เกาะเชือก ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน - เกาะไหง


09.00 น.

คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมง

09.30 น.

นำ คณะลงเรือเพื่อท่องหมู่เกาะทะเลตรังเรือนำท่านสู่จุดแรกของโปรแกรม นั้นคือเกาะม้าให้ท่านได้ดำน้ำ ชมปะการังเจ็ดสี และชื่นชมกับปลาการ์ตูน ที่มาเล่นกับท่านตามที่ท่านดำน้ำชมปะการัง / นำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดต่อไปคือเกาะเชือก ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามไม่แพ้จุดแรกให้ท่านได้ลงดำน้ำชมปะการัง สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล และชื่นชมกับปลานานาชนิด/นำท่านขึ้นเรือ

12.00 น.

บริการอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ย์บนเรือ

13.00 น.

เรือนำคณะถึงเกาะมุกจุดที่เป็นไฮไลท์ของท้องทะเลตรัง นั้นคือถ้ำมรกต ซึ่งเป็น Unseen Thailand เรือนำท่านถึงปากทางเข้าถ้ำมรกต ไกด์ทางทะเลของเราอธิบาย ถึงการเข้าไป ภายในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิท ถึง 80 เมตร / จากนั้นไกด์นำท่านสู่ภายในถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างบรรจงให้ท่าน ได้ชื่นชม / หลังพักผ่อน และถ่ายรูปกับความสวยงารม ของหาดทรายภายในถ้ำ ไกด์นำท่านออกจากถ้ำ /บริการอาหารว่าง / และเรือนำคณะสู่เกาะกระดานซึ่งป็นเกาะที่มีชื่อเสียงของทะเลตรัง นั้นคือเกาะแห่งความรัก เป็นสถานที่จัดพิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก / เรือนำท่านถึงเกาะกระดานให้ท่านลงดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นของเกาะกระดานและให้ ท่านได้ลงเล่นบนหาดทรายที่สวยงามที่สุดของท้องทะเลตรัง /ได้เวลานำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะไหงซึ่งเป็นที่พัก

15.30 น.

ถึงที่พักเกาะไหงรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก / พักผ่อนตามสบายสไตล์ชาวเกาะ

18.30 น.

รับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกัน ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง เกาะไหง-ท่าเรือปากเมง


07.30 น.

รับประทานอาหารเข้า ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท / ให้ท่านได้ชื่นชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

09.30 น.

อำลาเกาะไหง นำคณะขึ้นเรือ เพื่อเดินทางเข้าสู่ฝั่ง

11.00 น.

ถึงท่าเรือปากเมง / นำคณะขึ้นรถ จบการบริการ

 
* หมายเหตุ *


1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม

3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097