เที่ยวกระบี่ เกาะห้อง วันเดย์ทัวร์

บรรยากาศภายใน ลากูน น้ำเขียวใสดั่งมรกต เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ เกาะลาดิง

  

 
รายละเอียดโปรแกรม :


08.00 น.

รับท่านจากโรงแรมที่พัก(กระบี่) เดินทางสู่ท่าเรือ

09.00 น.

ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

09.30 น.

เดินทางถึง เกาะห้องทะเลใน (Lagoon) ล้อมรอบด้วยผาหินปูน น้ำทะเลใสสะอาดเขียวดั่งมรกต

10.30 น.

มุ่งหน้าสู่ เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบที่ประกอบด้วย เกาะยาวน้อย , ยาวใหญ่ และหาดทับแขก

11.00 น.

ระหว่างทางแวะ เกาะลาดิง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับความสวยงามกันค่ะ

12.00 น.

พักรับประทานอารกลางวันบน เกาะห้อง บริการ อาหารแบบปิกนิกให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับ

15.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก...โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 
อัตราค่าบริการรวม


- เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ

- รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก(กระบี่) ไป- กลับ ท่าเรือกระบี่

- บริการน้ำดื่มและผลไม้ ฟรีตลอดการเดินทาง

- อาหารกลางวัน

- หน้ากาก ชูชีพ

- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน

- ไกด์มีประสบการณ์

- ประกันอุบัติเหตุ

 
* หมายเหตุ *


- เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน

- โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล

- การเดินทางออกจากจังหวัดกระบี่

- โปรแกรมนี้เรือจะออกเฉพาะวันอังคาร , พฤหัสบดี และ วันเสาร์ (Apr - 31 Oct 13)

- เวลารับ(กระบี่) - ในเมือง 08.00 - 08.15 น. ในอ่าวนาง 08.30 - 08.45 น. - ทับแขก 07.50 - 08.00 น. คลองม่วง 08.00 - 08.15 น.