เกาะเหลาเหลียง-เกาะสุกร-เกาะตะเกียง 3 วัน 2 คืน

  

 
วันแรก เมืองตรัง-เกาะสุกร


เช้า

รับคณะจากสนามบินตรัง/บ.ข.ส./สถานีรถไฟ/นำคณะเดินทางสู่ท่า เพื่อเดินทางสู่เกาะสุกร เช็คอินเข้าที่พัก สุกรคาบาน่า หรือเทียบเท่า

เที่ยง

อาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท /หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนทำกิจกรรม ตามอัธยาศัย

18.30 น.

อาหารมื้อค่ำพร้อมกัน ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท/พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง เกาะเหลาหลียงเหนือ - เกาะหลาวเหลียงใต้ - เกาะตะเกียง


07.00 น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท

09.30 น.

นำ คณะลงเรือเดินทางสู่เกาะหลาวเหลียงเหนือ ซึ่งเป็นเกาะที่เพิ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยว เมื่อไม่นานมานี้ ชมความงามของเกาะ หาดทราย ชมปะการังอันหลากหลายแหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดแหล่งหนึ่งในในหมู่เกาะตรังใต้ ให้อาหารปลาเสือและปลนกขุนทองให้ท่านพักผ่อนบนเกาะส่วนตัวที่ไม่มีผู้คน อาศัย

เที่ยง

อาหารเที่ยง บนเกาะ

บ่าย

เดินทางสู่เกาะเหลาเหลียงใต้ ชมความงามของหาดทราย ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ที่นี่มาช้านาน

16.00 น.

เดินทางกลับสู่เกาะสุกร

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 
วันที่สาม เกาะสุกร-เมืองตรัง-ช้อปปิ้ง


07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร/ถ่ายรูป/พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30 น.

ลงเรือเพื่อ เดินทางไปยังท่าเรือตะเสะ /ขึ้นรถเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง / ช้อปปิ้งของฝากเมืองตรัง / ส่งท่านกลับ ภูมิลำเนา /จบการบริการ

10.30 น.

ถึงท่าเรือตำมะลัง นำคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ จ.ตรังพร้อมบริการอาหารมื้อเที่ยงแบบแพ็คกกล่อง(8)

 
* หมายเหตุ *


1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม

3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097