หลีเป๊ะ-หินงาม-ราวี-ร่องน้ำจาบัง-ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

  

 
วันแรก ปากบารา –หลีเป๊ะ


10.00 น.

คณะทัวร์พร้อมกัน ณ.ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทรอต้อนรับ

11.30 น.

นำคณะเดินทางโดยเรือ Speed Boat เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารว่างในเรือ แวะถ่ายรูปที่เกาะไข่ จากนั้นเมื่อถึงเกาะหลีเป๊ะเปลี่ยนเป็นเรือหาง ณ.อ่าวพัทยาเดินทางต่อไปยังเกาะราวี โดยเรือหางนำเที่ยวชมหาดทรายสีขาวเนียนดั่งผงแป้งเล่นน้ำทะเลสีเขียวมรกต ชมฝูงปลานานาพันธุ์ รับประทานเที่ยง (อาหารกล่อง) เดินทางสู่เกาะหินงามชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้เกาะทั้ง เกาะมีแต่หินที่กลมเกลี้ยงพร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาและความเชื่อต่างๆ ของเกาะหินงาม จากนั้นดำน้ำดูปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์ สัมผัสฝูงปลาหลากสีสรรค์ที่วนเวียนอยู่ข้างตัวที่ ร่องน้ำจาบัง

17.00 น.

เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ เก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พักทำภารกิจส่วนตัว

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง หลีเป๊ะ -ลังกาวี


07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระเตรียมเดินทาง

09.30 น.

อำลา....เกาะหลีเป๊ะ นำคณะนั่งเรือสปีทโบ้ทเดินทางสู่เกาะลังกาวี

10.30 น.

ถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางนำคณะเดินทางสู่ Cable Car ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้านั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัยซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำ ทะเลกว่า710 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Chincang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติ เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอันดามันจากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม และท้องทะเลสีคราม

11.30 น.

อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าชมสัตว์น้ำที่Under Water World ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ชนิดใหม่แห่งนี้ ปลาปิรันยา “ฝูงมฤตยูแห่งท้องน้ำ” นกเพนกวิน ความน่ารักจากดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ งูอนาคอนด้า นกฟลาเมงโก้และปลาทะเลนานาชนิด เลือกซื้อเครื่องยาจี น้ำหอม รังนก ฯลฯในห้าง Zon Skopping Paradlse พิพิธภัณฑ์มหาธีร์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของ ที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆได้ถูกรวบรวมเก็บ รักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงามพิพิธภัณฑ์มหาธีร์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศ มาเลเซีย ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาส ต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีเช่นเหล้า บุหรี่,โรตี,แชมพูนมแพะ ช้อคโกแลต เครื่องครัวฯลฯ

19.00 น.

อาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้น เช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม ลังกาวี -ตำมะลัง


07.00 น.

อาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

08.00 น.

นำท่านเยี่ยมชมนมัสการสุสานพระนางมัสสุรีหรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งลังกาวี เจ็ดชั่วโคตร ให้คณะได้ขอพรจากพระนางมัสสุรีเพื่อความเป็นสิริมงคล.

10.00 น.

คณะ เดินทางสู่ท่าเรือกัวฮ์ .เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่นพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก... หรือใครจะ เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง

12.00 น.

เดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ

14.00 น.

ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ

 
* หมายเหตุ *


1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม

3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097