นำเที่ยวตรัง,สตูล,ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

  

 
วันแรก ตรัง-สตูล-ลังกาวี


06.00 น.

คณะเจอกัน ณ จุดนัดพบ

09.00 น.

นำคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล เจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเข้าประเทศมาเลเซียหลังผ่าน ตรวจหนังสือเดินทางแล้ว นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลังกาวี

10.30 น.

คณะเดินทางถึงเกาะปลอดภาษีลังกาวีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศ มาเลเซีย / นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง(ไม่รวมในค่า ทัวร์)สำหรับท่านที่กลัวความสูง ท่านสามารถเดินเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ซึ่งมีร้านค้ามากมายและมุมสวยๆสำหรับถ่ายรูปและกิจกรรมอื่น

12.00 น.

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร /นำคณะสู่ หาดทรายดำ สัมผัสหาดทรายสีดำ ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากคำสาปแช่งของพระนางมัสสุหรีากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชม สุสาน พระนางมัสสุหรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไม่ให้เจริญเจ็ดชั่วอายุคน ให้ท่านได้ฟัง เรื่องประวัติความเป็นมาของ พระนางมัสสุหรี /ได้เวลานำคณะช้อปปิ้ง สินค้าโอท๊อป ของลังกาวี ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นยาสมุนไพร ซึ่งบางชนิดมีเฉพาะในเกาะนี้เท่านั้น แม้แต่คนมาเลย์เองก็ยังมาหาซื้อจากที่นี่ / หลังจากทัวร์รอบเกาะ นำคณะเดินทางสู่ ตลาด กัวร์ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยว ใฝ่ฝันที่อยากมาเดินทางในการเดินทางมาเที่ยวเกาะลังกาวี นั้นคือ การได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น เหล้า ไวน์ บุหรี่ ช๊อคโกแลต เครื่องครัว เครื่องประดับ คริสตัน และสินค้าอื่นนานาชนิดให้ท่านได้เลือกหา

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /นำคณะสู่โรงแรม Bahagia หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง ลังกาวี-ท่าเรือตำมะลัง


07.00 น.

อรุณสวัสดิ์คณะผู้เดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

คณะร่วมบันทึกภาพ ณ จัตุรัสนกอินทรีย์ สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของเกาะลังกาวี

09.30 น.

เก็บตกกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดกัวห์ อีกครั้งหนึ่งเพื่อความจุใจกับสินค้ามากมาย/อิสระอาหารมื้อเที่ยง

12.00 น.

อำลาเกาะมนต์ขลังลังกาวี เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูลประเทศไทย

13.00 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทาง /นำคณะเดินทางกลับสู่จังหวัดตรัง

16.00 น.

ถึงจังหวัดตรังโดยสวัสดิภาพ

 
* หมายเหตุ *


1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง

2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม

3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097