ทะเลแหวก 4 เกาะกระบี่ + พีพี มาหยา 3 วัน 2 คืน

  

 
วันแรก 4 เกาะ ทะเลแหวก กระบี่ อาหารเที่ยง


08:30 น.

รับท่านจาก จุดนัดพบ เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ

09:30 น.

นำท่านสู่หาดพระนาง ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ เชิญกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินชมความงามภายในถ้ำ หรือจะเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย / นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีสันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่เกาะทับและเกาะหม้อท่านจะได้เดินบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเลนอกจากนี้ท่าน สามารถเล่นน้ำดำผิวน้ำ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

11:00 น.

นำท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนที่ถูกทั้งลมและฝนกัดกร่อนจนรูปร่างคล้ายหัวไก่ขนาดใหญ่อยู่กลางทะเล ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกตงดงาม ชมความงามของถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำรังของนกนางแอ่นจำนวนมาก

11:20 น.

นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล และขอเชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการัง และดอกไม้ทะเลที่สวยงามหลากสายพันธุ์ ชมฝูงปลาเสือ ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน และฝูงปลาสวยงามอีกมายมายหลากหลายชนิด

12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกที่เกาะปอดะ ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน ผ่อนคลายด้วยเสียงคลื่น น้ำทะเลใส หาดทรายขาวสะอาดและสายลมที่พัดเย็นสบาย จากนั้นขอเชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14:30 น.

เดินทางถึงอ่าวนาง และส่งท่านกลับถึงโรงแรมที่พัก /ตามอัธยาศัยกับมื้อเย็น และท่องเที่ยวราตรีตามอิสระ

 
วันที่สอง เกาะพีพี – อ่าวมหยา อาหารเช้า + เที่ยง


07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00 น.

รับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ / ออกเดินทางสู่พีพี สวรรค์แห่งอันดามัน

09:30 น.

นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพี เกาะหินปูนที่มีความงดงามติดอันดับโลก และสนุกสนานไปกับการดำผิวน้ำดูปะการังและฝูงปลามากมาย - อ่าวมาหยา สถานที่อันเลื่องชื่อ ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง "The Beach" เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง - อ่าวโล๊ะซามะ จุดดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ณ จุดนี้ท่านจะได้ชมฝูงปลาน้อย-ใหญ่หลากหลายชนิด และดอกไม้ทะเลที่งดงามเป็นจำนวนมาก - อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) และท่านจะได้พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ที่ถูกโอบล้อม ด้วยผาหินปูนอันสูงชัน งดงามตระการตา - ถ้ำไวกิ้ง ชมความงามของถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำรังของนกนางแอ่นจำนวนมาก

12:00 น.

นำท่านขึ้นสู่ เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี และรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ย์ ณ ภัตตาคาร

12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกที่เกาะปอดะ ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน ผ่อนคลายด้วยเสียงคลื่น น้ำทะเลใส หาดทรายขาวสะอาดและสายลมที่พัดเย็นสบาย จากนั้นขอเชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14:00 น.

ออกเดินทางกันต่อสู่ อ่าวลิง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์หลากสายพันธุ์ที่งดงามมาก ๆ และชมฝูงปลาสวยงามนานาชนิดที่แหวกว่ายรอบ ๆ ตัวท่าน

15:00 น.

นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของ เกาะนี้ ททท. ตั้งฉายาให้ว่า "ดงปะการังแสนไร่" เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

16:00 น.

ถึงอ่าวนาง และส่งกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ / อาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม ที่พัก – สนามบิน อาหารเช้า


เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / อิสระ จนได้เวลาส่งสนามบิน หรือ บขส.

เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 
อัตราค่าบริการรวม


- ค่าเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมอุทยาน

- ค่าที่พัก

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำและชูชีพ

- ค่าไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมอุทยาน

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท